הרופאים שלנו

ד"ר גלעד הורוביץ

פרופ' גלעד הורוביץ

ד”ר שמואל ארז דוידי

ד"ר אושרי וסרצוג

ד"ר נעמי רבינוביץ'

ד"ר אורי אלקן

פרופ' ארי דירוא

ד"ר ארקדי יקירביץ