חוש ריח וריטינס (נזלת) אלרגית: סקירת ספרות

חוש ריח וריטינס (נזלת) אלרגית: סקירת ספרות

Olfaction in allergic rhinitis: A systematic review

כותבי המאמר ד"ר סטוק ופרופ הומל (חוקר ראשי ומוביל דעה בתחום הפרעות חוש ריח) פנו לספרות ובחנו את הידע הקיים בנושא חוש ריח וריניטיס אלרגית. השאלות שעמדו לפניהם היו :
א. כיצד משפיעה ריניטיס אלרגית על חוש הריח
ב. כמה תורם הטיפול בריניטיס אלרגית להחזרת חוש הריח.

בסקירת הספרות שערכו (36 עבודות עמדו בקריטריונים לבחינה זו מתוך 420 קימים) נמצא כי מידת הפגיעה בחוש הריח עולה עם משך המחלה אך פוגעת בכ 20-40% מהחולים בלבד. על אף שמידת ההפרעה אינה חמורה מאוד, חומרתה עולה כמידת חומרת הריניטיס.
המידע לגבי יעילות טיפול בתרופות אנטי-היסטמיניות, בתרסיסי אף סטרואידלים או טיפול אימונוטרפי לשיפור חוש הריח מוגבל, במיוחד באותם חולים עם אלרגיה עונתית. עדיין נדרשת עבודה רבה כדי להבין את הנושא.

** המאמר פורסם בעיתון  Journal of Allergy and Clinical Immunology