ניתוח סינוסים : FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery

אחד הכלים העומדים לרשות הרופא לטיפול במחלת הסינוסיטיס הינו ניתוח. מטרתו של ניתוח הסינוסים הינה לחדש את הפיזיולוגיה והניקוז הטבעי של חללי הסינוסים, לפנות את גורמי המחלה ולהקל על איכות החיים והנשימה אפית.

 הניתוח השכיח ביותר הינו ניתוח  FESS או בתרגום מילולי : ניתוח פונקציונלי אנדוסקופי של חללי הסינוסים.

הבנה טובה יותר של הפיזיולוגיה ואופן הניקוז של מערות האף (סינוסים) במקביל להתפתחות בטכנולוגיה האנדוסקופית, אפשרה בסוף שנות ה 70 לפתח גישה כירורגית זעיר פולשנית לטיפול במחלות סינוסים. פיתוחו של האנדוסקופ אפשר לכירורג להביט אל תוך חללי הסינוסים בזויות שונות או במשפט אחר "לראות מעבר לפינה".

בגישה זו, בעזרת אנדוסקופ דק (סיב אופטי) ומצלמה מיוחדת, מתבצעת סריקה מדוקדקת של חלל האף והסינוסים עם הסרה כירורגית ממוקדת של הרקמה החולה. בניתוח, הכירורג מאתר ומרחיב את הפתח הטבעי של חללי הסינוסים המעורבים במחלה ומשמר את האזור הבריא.

לניתוח האנדוסקופי יתרונות רבים:

  • ראשית, היכולת להגיע ולצפות לכל מקום בחלל האף והסינוסים השתפרה לאין ערוך. ניתוחים בגישה פתוחה דרשו חיתוך ברקמת הפנים תוך השארת צלקות וזמן החלמה ממושך יותר.
  • בניתוח FESS אין סימנים חיצוניים כיון שהגישה אל חלל הסינוסים הינה דרך פתח האף הטבעי.
  • ההחלמה בדרך כלל מהירה יותר, פחות דמם ולרוב, השארת תחבושת בחלל האף (טמפונים) אינה נחוצה.

כאשר מצבו של חולה הסובל מסינוסיטיס אינו משתפר בעזרת טיפול תרופתי, הרופא עשוי להמליץ על ניקוז הסינוסים בניתוח  לאחר הבדיקה האנדוסקופית והשלמת הברור ע"י CT מערות פנים.

סינוסים בריאים


דלקת בסינוס שמאל

 

לחולה תפקיד חשוב בקבלת ההחלטה לגבי טיפול בניתוח! החולה יכול להחליט לעבור ניתוח FESS במצב בו הפגיעה באיכות חייו עקב מחלת הסינוסים משמעותית עד פגיעה בתפקוד יומי. במקרה כזה, ניתוח מוצלח ישדרג את הטיפול במחלה ויכול  לשפר את איכות ושיגרת החיים.

טרם הניתוח הרופא נדרש למסור בידי החולה את כל המידע הדרוש עבורו להחלטה על טיפול מסוג זה. המידע יכלול תיאור הניתוח באופן כללי, סיבוכים אפשריים (נדירים ככל שיהיו) ותנאי ההחלמה לאחר הניתוח כלומר, על מה על החולה לצפות בתקופה הקצרה שלאחר הניתוח.

שיעור ההצלחה של ניתוח FESS בשיפור איכות החיים עומד על מעל ל 90%. היות ומדובר ברב המקרים במחלה כרונית, חשובלציין שגם לאחר הנתוח, נדרש המשך טיפול תרופתי תומך ומעקב עיתי ע"י הרופא. לעיתים, כחלק מהטיפול, יש צורך לחזור על ניתוח כדי לשמר את המצב המיטבי. צורך זה תלוי באופי המחלה, ההתמדה בטיפול תרופתי ושמירה על מעקב רפואי רצוף.